O ŽIVOTNÍ ENERGII REIKI BYLO PSANO JIŽ MNOHÉ,

PROTO PÍŠI JEN PÁR DŮLEŽITÝCH POZNATKŮ

REIKI NENÍ JEN ENERGIE,

JE TO ŽIVOTNÍ SÍLA,

KTERÁ NÁM DÁVÁ POCIT BEZPEČÍ.

 

*

REI = ŽIVOTADÁRNÝ, VESMÍRNÝ

KI = ENERGIE, SÍLA

 

Reiki je japonským slovem - v překladu univerzální životní energie.

Různé výrazy pro tuto formu uzdravující životní síly jsou známé po celém světě.

Je primární substancí vesmíru, energií prastvoření.

Ve své podstatě podporuje samoléčbu.

Reiki má svou vlastní moudrost.

Stačí položit na klienta ruce a energie reiki si najde svou cestu tam,kde je jí nejvíce zapotřebí.

Při používání reiki je třeba si také uvědomit,že neléčíme my, skrze nás je léčeno - jsme jen nástroji.

Reiki je řízena Vyšší silou a proto je také možno při léčení pocítit přítomnost světelných bytostí, které nás při léčení vedou.

Vlastně ani nejde o léčení.

Pouze pomáháme předat tělu energetický impuls a tělo se vyléčí samo.

Reiki je možno používat také jako podpůrnou terapii při závažných onemocněních.

Protože je reiki láskou, nemůže nikdy ublížit.

Také se nemůžeme při léčení energeticky vyčerpat, protože námi energie jen prochází.

A tím, že prochází, vlastně pomáhá i nám, nejen klientovi.

Léčebné síly organismu i spirituální vývoj.

Princip ki vede ke komplexnímu pojetí lidského zdraví v jednotě těla, duše i ducha.

Metoda reiki je založena na schopnostech používat vesmírnou životní energii k uzdravování sebe i druhých.

Reiki je přenášeno mistrem na žáka, který pak může sám dosáhnout mistrovství.

 

Jak reiki léčí

Naším tělem procházejí energetické dráhy – meridiány a máme i energetická centra – čakry.

Reiki pomáhá při odstraňování bloků na těchto meridiánech či čakrách i jednotlivých orgánech.

Žák může tyto bloky pociťovat jako chlad nebo brnění v rukou.

Tím, že se tyto dráhy uvolní, dochází ke zlepšenému zásobování určité oblasti těla energií, která může opět volně proudit.

Reiki si vždy sama najde v těle místo, které potřebuje energii nejvíce.

Reiki léčí také tak, že odstraní jemně a pozvolna příčinu nemoci.

A když je odstraněna příčina, zmizí i následek – nemoc.

Víme přece, že 95 % všech nemocí vzniká v psychice člověka ( nemoc je řečí duše ) a reiki ovlivňuje výrazně právě i psychický stav klienta.

K tomu, aby se člověk cítil zdravý, je nutné pochopení vzájemného působení myšlení, emocí a těla.

Zdrojem zdraví je vnitřní harmonie.

 

Pro koho reiki je

Reiki je pro každého – každý se může naučit s touto vesmírnou láskyplnou energií zacházet.

Každý ucítí její proudění.

Lze pomáhat ostatním i sobě, celým skupinám lidí nebo celým oblastem, ba i celé planetě Zemi.

Někdo potřebuje reiki hlavně pro sebe, pro svůj duchovní růst a někdo hlavně pro druhé.

Nejprve máme potřebu pomáhat druhým a pak dojdeme k názoru, že druhým můžeme nejlépe pomoci tehdy, když nejdříve pomůžeme sami sobě.

Abychom mohli reiki prakticky používat pro sebe či pro druhé, je třeba otevřít určité oblasti našeho těla a naší duše.

Toto otevírání se děje zasvěcením.

 

Principy Reiki - pět zásad

Jsou to zásady, principy,které prohloubí chápání souvislostí našeho života a přivedou nás k větší zodpovědnosti za jeho další vývoj.

Disharmonii v nás můžeme vyléčit jen tehdy, když změníme svůj postoj, když se naučíme myslet jinak.

Protože naše myšlenky jsou naší budoucností.

Budeme tím, co myslíme.

Když jsou to myšlenky lásky, vděčnosti – vytvoříme si bohatý život plný lásky.

Dr. Usui pochopil tuto důležitou zásadu.

Pochopil, že je nemyslitelné dělit se o poznatky a energii s lidmi,

co o to nemají zájem a nejsou na to ani připraveni

(Ježíš Nazaretský řekl: Neházejte perly sviním....")

PRÁVĚ DNES SE NEHNĚVEJ

PRÁVĚ DNES SI NEDĚLEJ ŽÁDNÉ STAROSTI

PRÁVĚ DNES BUĎ VDĚČNÝ ZA VŠE ČEHO SE TI DOSTÁVÁ

PRÁVĚ DNES VYKONÁVEJ SVOU PRÁCI POCTIVĚ

PRÁVĚ DNES BUĎ LASKAVÝ KE VŠEM BYTOSTEM