DRUHY ČAKER

1 ČAKRA - MULADHARA

pramen vitální síly První čakra - základní čakra, čakra kořenová MULADHARA (kořenová) kostrční pleteň  Je zdrojem našeho bytí a velmi těsně svazuje naše tělo se Zemí. Každý člověk má tělo a živočišnou podstatu. nachází se mezi konečníkem a pohlavními orgány je spojena s kostrčí...

2 ČAKRA - SVADHISTHANA

centrum emocí a sexuální energie Druhá čakra - sakrální čakra, centrum kříže SVADHISTHANA křížová pleteň (vaječníky, prostata) Je centrem původních nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. nachází se mezi pupíkem a první čakrou (nad pohlavními orgány) je spojena s...

3 ČAKRA - MANIPURA

odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy Třetí čakra - čakra solar-plexu, čakra pupíku MANIPURA pupeční pleteň (slinivka) Je centrem síly, tudy přijímáme sluneční energii a tím dodáváme tělu vitalitu. Je sídlem osobnosti, vůlí k výkonům, snahou pomoci, citových vazeb. Třetí čakra je...

4 ČAKRA - ANAHATA

sjednocení skrze lásku Čtvrtá čakra - čakra srdce, srdeční centrum ANAHATA (srdeční) srdeční pleteň Spojují se zde všechna energetická centra. Úlohou této čakry je sjednocování skrze lásku - láska, harmonie, radost. nachází se uprostřed hrudníku v oblasti srdce a otevírá se směrem...

5 ČAKRA - VIŠUDDHA

most mezi naším myšlením a cítěním Pátá čakra - krční čakra, komunikační centrum VIŠUDDHA hrdelní pleteň (štítná žláza) Je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojena s krční páteří a otvírá se směrem...

6 ČAKRA - ADŽNA

sídlo vyšších duchovních sil Šestá čakra - čakra čela, "třetí oko", vnitřní oko, oko moudrosti ADŽNA hypofýza (podvěsek mozkový) záhadné "třetí oko" Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, dovršuje vědomé vnímání bytí a na tělesné úrovni...

7 ČAKRA - SAHASRARA

sídlo nejvyšší dokonalosti v člověku Sedmá čakra - korunní čakra, čakra temene hlavy SAHASRARA epifýza (šišinka) Je nejvyšším sídlem dokonalosti v člověku. nachází se nahoře uprostřed nad temenem hlavy a otvírá se nahoru. Člověk, který má rozvinutou Sahasraru, je schopen rychle...