DEPRESE

10.12.2011 14:27

Sezónní porucha a deprese

Dlouhé noci a zasmušilé dny zimních měsíců mohou u některých lidí vyvolat pocity špatné nálady; tento jev se nazývá „sezónní afektivní poruchou“ (neboli SAD). Mírnější verze SAD je známa jako „zimní deprese“. Charakteristickým znakem SAD je neschopnost cítit se šťastný nebo prožívat radost (deprese), zvýšená potřeba spánku, výrazná únava (vyčerpanost), zvýšená chuť k jídlu (zejména chuť na pokrmy bohaté na uhlovodany – chléb, brambory, těstoviny, atd.) a přibývání na váze během zimních měsíců.

Kdo bývá postižen poruchou SAD?

Jaké jsou možnosti léčby?

SAD se vyskytuje u lidí, kteří žijí v zemích s dlouhými tmavými zimními měsíci. Tato porucha je nesmírně vzácná u osob žijících blízko rovníku, kde je denní světlo velmi dlouhé a kde panuje daleko více slunečného počasí. V Kanadě a Velké Británii trpí poruchou SAD až 4 % populace, zatímco v USA to jsou 2 %. Čím severněji země leží, tím je četnost výskytu vyšší: poruchou SAD trpí ve Finsku 9 % obyvatelstva a na Aljašce je to téměř 10 % obyvatel. SAD se může vyvinout u kohokoli a v kterémkoli věku - porucha obvykle propuká ve věku mezi 18 a 30 roky. Poruchou SAD trpí dvakrát až čtyřikrát více žen než mužů.

Jaké jsou příčiny poruchy SAD?

Předpokládá se, že sezónní afektivní poruchu způsobuje nerovnováha v produkci chemické látky (neboli hormonu), který působí na oblast mozku, jež vyvolává spánek. Produkce tohoto „spánkového hormonu“ (zvaného melatonin) se většinou „vypíná“ ráno jako reakce na zvýšenou hladinu světla a opět se „zapíná“ v noci. Hladiny „spánkového hormonu” (melatoninu) u lidí postižených sezónní afektivní poruchou s ránem neklesají a tito lidé se pak cítí velmi unavení a ospalí po celý den.

Jaké jsou běžné příznaky poruchy SAD?

Příznaky se obvykle začínají projevovat v období mezi měsícem září a listopad a pokračují až do jara (tj. do března až dubna). Mezi příznaky patří (lidé trpící poruchou SAD nemusí vykazovat všechny příznaky najednou):

 • Deprese (špatná nálada) – pocity stísněnosti, provinilosti, zoufalosti.
 • Únava (letargie / vyčerpanost).
 • Problémy se spánkem – neschopnost probudit se a být čilý.
 • Přejídání – nezdolná chuť na sladké a na potraviny bohaté na uhlohydráty (chléb, brambory, těstoviny, atd.).
 • Přibývání na váze – z přejídání.
 • Ztráta zájmu o sex.
 • Touha vyhýbat se kontaktům s lidmi.
 • Úzkost a strach – pocity napětí a stresu.

Lidé se zimní depresí se také většinou cítí unavení a ospalí a mohou jíst nadměrné množství sladkostí a potravin bohatých na uhlohydráty, avšak netrpí příznačnou depresí či úzkostí.

Jaké jsou pro osoby trpící poruchou SAD možnosti léčby?

Hlavní formou léčby poruchy SAD je terapie jasným světlem, která je účinná u více než 85 % diagnostikovaných případů SAD. Světelná terapie účinkuje nejlépe, jestliže je aplikována mezi 6. a 8. hodinou ranní. Předpokládá se, že zvýšená hladina světla způsobuje snížení produkce „spánkového hormonu“ (melatoninu) a že tudíž snižuje potřebu spánku během dne. Terapie jasným světlem se provádí pomocí speciálně vyrobených osvětlovacích těles, která dodávají vysoké dávky intenzivního bílého světla. Běžná osvětlovací tělesa dodávají dávku 10 000 světelných jednotek* (neboli luxů) a 30minutová aplikace denně je považována za účinnou. Cena osvětlovacích těles je různá, avšak jakmile dojde jednou ke koupi, lze pak tato tělesa používat po mnoho let.

[* Pro srovnání je třeba uvést, že intenzita světla vnitřního prostředí činí zhruba 500 lux, venkovního denního světla (při zatažené obloze) až 5 000 lux a hodnota poledního slunečního světla v létě může dosáhnout nejméně 50 000 lux.]

U některých osob se závažným stupněm poruchy SAD může být nezbytná medikamentózní léčba pomocí antidepresivních léků zvaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (neboli SSRI). Mezi běžné typy těchto léků patří setralin, paroxetin a fl uoxetin. Tyto léky dokáží být velice účinné, avšak mohou být spojené s vedlejšími účinky, a pacient bude každou zimu potřebovat, aby mu jeho lékař tyto léky předepsal.

Světelná terapie BIOPTRON (biolampa) při poruše SAD

Intenzita světla produkovaného přístroji světelné terapie BIOPTRON je stejná nebo větší než intenzita světla vydávaného běžnými osvětlovacími tělesy:

 • BIOPTRON Compact III = 10 000 až 22 000 lux
 • BIOPTRON Pro = 10 000 až 20 000 lux
 • BIOPTRON 2 = 13 000 až 14 000 lux

Biolampa je tudíž ideální terapie pro použití při léčbě SAD a zimní deprese. Přístroje světelné terapie BIOPTRON mají navíc tu výhodu, že je lze použít pro zmírnění příznaků celé řady dalších nemocí a zdravotních problémů.

Jak mám používat světelnou terapii BIOPTRON, jestliže trpím poruchou SAD?

Je to velmi snadné! Pacient by měl přístroj světelné terapie BIOPTRON umístit na stůl nebo desku, zapnout jej a pak sedět (ve vzdálenosti 60 až 90 cm) po dobu zhruba 30 minut denně tak, aby světlo dopadalo na jeho obličej. Pacient se nemusí dívat přímo do světla. Pacient může během provádění a „užívání si“ světelné terapie BIOPTRON vykonávat také běžné aktivity - například dívat se na televizi, číst, plést, atd.

Aby byla světelná terapie BIOPTRON v léčbě poruchy SAD účinná, je třeba ji během podzimu a zimy provádět každý den.D