RITUÁLEK ODPUŠTĚNÍ

27.03.2012 00:00

RITUÁLEK ODPUŠTĚNÍ

Provádí se s modrou a žlutou svíčkou dva dny po sobě.

První den se provádí ODPUŠTĚNÍ s MODROU SVÍČKOU - k rituálku postačí malá svíčka čajová, po zapálení se slova buď vyřknou nahlas, nebo řeknou jen v duchu. Každý si zvolí způsob, který je mu bližší a příjemnější, pokud by sis chtěl/a tato slova napsat na papír, musíš je po vykonání rituálku ihned spálit. Svíčka se nechá celá vyhořet někde v koutku místnosti.

Prosím o odpuštění všechny ty, kterým jsem kdy ublížil/a, zranil/a je či nevhodně s nimi jednal/a.

Odpouštím sám sobě za všechny nehezké skutky, které jsem kdy na kom vykonal/a či vyřkl/a.

Odpouštím sám sobě za vše co jsem si kdy způsobil/a a špatného v mysli představoval/a.

Druhý den se provádí PODĚKOVÁNÍ se ŽLUTOU SVÍČKOU -k rituálku postačí malá svíčka čajová, po zapálení se slova buď vyřknou nahlas, nebo řeknou jen v duchu. Každý si zvolí způsob, který je mu bližší a příjemnější, pokud by sis chtěl/a tato slova napsat na papír, musíš je po vykonání rituálku ihned spálit. Svíčka se nechá celá vyhořet někde v koutku místnosti.

Děkuji za odpuštění všem, kterým jsem kdy ublížil/a (ať vědomě, či nevědomě).

Děkuji za odpuštění sam/a sobě.