SVALY A KOSTI

10.12.2011 14:25

Onemocnění svalové a kosterní

Světelná terapie BIOPTRON se používá pro podporu hojení ran a zmírnění bolesti a zánětu u několika typů onemocnění postihujících svalovou a kosterní soustavu dětí. Mezi tyto nemoci se řadí různé druhy artritidy, která postihuje děti, deformity páteře a/nebo kostí nohou a chodidel, a zranění, jakými jsou zlomeniny kostí, chirurgické rány atd.

Juvenilní artritida

Jaké jsou možnosti léčby?

Juvenilní chronická artritida je skupina onemocnění neznámé příčiny, která má za následek zánět kloubů u dětí mladších 16 let. Klasifikace těchto onemocnění se provádí podle počtu postižených kloubů:

 • Zánět čtyř nebo méně kloubů

  Nejběžnější je typ (50 % případů), při kterém jsou obvykle postiženy větší klouby (kolena, kotníky, zápěstí) a často bývá postižena jedna strana těla a druhá nikoli (asymetrické postižení). V některých případech bývá postižena páteř a pánev.

 • Zánět více než čtyř kloubů

  Vyskytuje se přibližně v 20 % případů, postiženy bývají drobné klouby (ruce, chodidla) a velké klouby (kolena, kotníky, zápěstí); postižení kloubů je obvykle symetrické; malá část dětí má zánět čelistního kloubu, páteře, kyčelních a/nebo ramenních kloubů.

 • Zánět kloubů s horečkou a kožní vyrážkou (neboli systémová forma juvenilní artritidy)

  Kolísavá horečka doprovázená růžovou vyrážkou na kůži (především na trupu); často se objevuje otok jater a sleziny a u některých dětí se také vyskytuje bolest svalů.

Mezi hlavní příznaky onemocnění patří bolest kloubů, ztuhlost (zejména po ránu) a otok oblasti kloubu. Pokud jsou postiženy nohy, může dítě kulhat.

Nemedikamentózní léčba spočívá ve fyzioterapii zaměřené na udržení funkce kloubů a předcházení vzniku deformit, v mírném cvičení a hydroterapii. Děti postižené artritidou i jejich rodiče potřebují pro to, aby se s onemocněním vypořádali, značnou podporu ze strany profesionálních zdravotníků, a to jak fyzickou, tak duševní. Někdy může také vyvstat nutnost provést úpravy domova.

Medikamentózní léčba je zaměřená na kontrolu bolesti a zmírnění otoku kloubů. Mezi podávanými léky jsou přípravky proti bolesti (např. nesteroidní protizánětlivé preparáty), léky modifikující průběh nemoci (hydroxychloroquin, penicillamin, atd.), imunosupresivní léky (cyklosporin, azathioprin, atd.) a kortikosteroidy (vzhledem k vedlejším účinkům se užívají jen v případě vážného onemocnění).

Až u 80 % dětí se obnoví normální funkce kloubů a nemoc v průběhu let postupně zmizí. Průběh nemoci je však u každého dítěte jiný a lze jej jen velmi těžko předvídat. Ačkoli se většina dětí z nemoci plně zotaví, zanechává toto onemocnění u některých dětí trvalé poškození kloubů. Prognóza bývá horší u dětí, u kterých se artritida rozvine před dosažením věku 5 let.

Deformity kostí přítomné již při narození

Tato onemocnění se nazývají vrozené deformity a obvykle postihují páteř, nohy a chodidla. Patří sem:

 • Zkřivení páteře - skolióza

  Skolióza znamená „boční“ zakřivení páteře (tj. zleva doprava nebo zprava doleva, ve tvaru písmene S). Skolióza se může vyskytnout již při narození nebo se může vyvinout během dětství; může být též následkem anomálií kostí, onemocnění kostí nebo svalových křečí. Mezi příznaky se řadí bolest a zhoršené dýchání. Léčba obvykle spočívá ve „vyztužení“ páteře, které udržuje tělo ve správné pozici.

 • Vrozená luxace kyčle

  Při tomto onemocnění do sebe kosti kyčle nezapadají tak pevně, jak by měly. Příčina je neznámá. Vrozená luxace kyčle se vyskytuje přibližně u 3 dětí z každých 2000 živě narozených dětí v Evropě.

  Je-li tato vada odhalena brzy po porodu a nasadí-li se okamžitá léčba, lze kyčel obvykle zcela vyléčit. Když dítě roste a tělo začne nosit váhu, může opožděná diagnóza vést k závažnému poškození kyčelního kloubu. Léčba se provádí formou fixace kyčlí dlahami do správné polohy, která umožní normální vývoj kyčelního kloubu.

 • Deformity chodidel – talipes equinovarus (noha kososvislá, koňská noha)

  Chodidlo je vtočené dovnitř a směrem dolů. Tato vada se vyskytuje zhruba u 1 dítěte na každých 1000 narozených dětí, je však mnohem častější, jestliže byl nějaký blízký příbuzný touto vadou postižen. U chlapců je pravděpodobnost této vady vyšší než u dívek a polovina postižených dětí má deformitu obou chodidel.

  Léčba spočívá v kombinaci pozvolné manipulace, aplikace obvazů/sádry a chirurgického zákroku a může trvat až 5 let či déle, než bude chodidlo uvedeno do správné polohy.

Traumatická onemocnění

Mezi traumatické rány se řadí rány vytvořené záměrně během chirurgických zákroků (chirurgické incize) a rány způsobené „náhodně“ (řezné rány a pohmožděniny).

 • Chirurgické rány

  Okraje chirurgické incize se spojují pomocí stehů nebo svorek (někdy dokonce pomocí speciálního lepidla!). Toto spojení pomáhá urychlit hojení rány s nižším rizikem tvorby jizev. Mezi komplikace patří infekce rány, opožděné hojení a tvorba jizev.

 • Traumatická zranění nechirurgické povahy

  Mezi tato zranění patří incize (řezné rány), tržná poranění (nerovné tržné rány) a pohmožděniny (podlitiny), podvrtnutí (zranění vazu) a natažení (zranění svalu nebo šlachy).SVAL